นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด 15 พฤษภาคม 2563

บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินทนนท์ สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ (“ดีแคทลอน”) เป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้าประเภทค้าปลีกเสื้อผ้ากีฬา และอุปกรณ์กีฬารวมถึงสินค้าอื่นๆชั้นนำของประเทศไทย ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของดีแคทลอน ดีแคทลอนเข้าใจดีว่าท่านต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ดังนั้น ดีแคทลอนจึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของดีแคทลอนด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดีแคทลอนได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

1. นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่ออะไร

นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ดีแคทลอนอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านลงทะเบียน:
 • ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านลงทะเบียนไว้กับดีแคทลอน ในการติดต่อสอบถาม สร้างบัญชีผู้ใช้งาน สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ ให้ข้อเสนอแนะ หรือ คำติชมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ดีแคทลอนจัดขึ้น ซึ่งรวมถึงทางโซเชียลมีเดีย ฯลฯ ตัวอย่างข้อมูลส่วนตัวที่ท่านลงทะเบียนอาจหมายถึง ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่อีเมล เพศ ที่อยู่ เป็นต้น เราอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่ท่านได้แสดงความสนใจ

 • ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย:
 • กรณีที่ท่านติดต่อเราผ่านทางโซเชียลมีเดีย ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจครอบคลุมถึงข้อมูลโปรไฟล์ของท่านจากโซเชียลมีเดียที่ท่านใช้และอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ อาทิ รูปโปรไฟล์ ที่อยู่อีเมล รายชื่อเพื่อน ฯลฯ เมื่อท่านติดต่อหรือเข้าร่วมกับเราผ่านทางโซเชียลมีเดีย ท่านอนุญาตให้เราเข้าถึง เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียนี้ได้ตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • ข้อมูลจากการใช้งานของท่าน:
 • เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลจากการใช้งานของท่าน อาทิ รหัสของเครื่อง ที่อยู่ IP รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลบราวเซอร์ ภาษาที่เลือกใช้ วันเวลาและระยะเวลาที่เข้าใช้งาน ข้อมูลการซื้อสินค้า ความชื่นชอบและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของท่าน ได้แก่ งานอดิเรก กีฬาที่ชื่นชอบ เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อปรับปรุงและนำเสนอเว็บไซต์และข่าวสารต่างๆ ของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน (ยกเว้นท่านเลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารจากเรา) ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากผู้ใช้งานทุกคน ไม่ว่าจะมีบัญชีผู้ใช้หรือมีการกรอกข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม

  ดีแคทลอนอาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น หากท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลนั้น ในกรณีนี้จะรวมถึงข้อมูลที่มาจากแหล่งการค้าอื่นๆ เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ และ ตัวแทนจัดหาข้อมูลรวมถึงข้อมูลจากบุคคลอื่นใด

  3. การใช้ข้อมูลของท่าน

  การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ปัจจุบันจากหลายเหตุผล วัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง;

 • เพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ การจัดกิจกรรมแข่งขันชิงรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ที่จะรับข้อมูล
 • เพื่อตอบข้อเสนอแนะและข้อขัดข้องของท่าน
 • เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย
 • เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามความต้องการ รวมถึงการประเมินสถิติการเข้าเว็บไซต์ เช่น เวลาในการเยี่ยมชมร้านค้า ไม่ว่าท่านจะเคยเยี่ยมชมมาก่อนหรือไม่ รวมไปถึงสาขาที่ท่านเยี่ยมชม
 • เพื่อทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายขึ้น และปรับเว็บไซต์และสินค้าให้เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของท่าน
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราตามข้อมูลและผลสำรวจทางการตลาด
 • 4. ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลของท่าน

  ดีแคทลอนเก็บข้อมูลของท่านด้วยวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง เราจะเก็บข้อมูลของท่านจนกว่าจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นและจะไม่เก็บข้อมูลดังกล่าวหากบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว เว้นแต่เราจำเป็นที่จะต้องดำเนินการด้วยเหตุผลตามกฎหมาย อีกทั้งกรณีที่บัญชีของท่านไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลย ทางดีแคทลอนจะดำเนินการลบบัญชีดังกล่าวทิ้งหลังจากระยะเวลาดังกล่าวได้ล่วงเลยไปแล้ว 3 ปี นับแต่วันที่มีความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุด

  5. การถ่ายโอนข้อมูลของท่านให้น่วยงานต่างๆ

  โดยปกติ ดีแคทลอนจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ดีแคทลอนอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศดังต่อไปนี้

 • ตัวแทนสื่อโฆษณา การตลาด หรือการส่งเสริมการขายที่ช่วยเราเพิ่มและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขาย โดยจะเป็นบริษัทในเครือดีแคทลอน และพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ
 • บุคคลภายนอกที่มีหน้าที่ส่งสินค้าหรือให้บริการท่าน เช่น การจัดส่งสินค้าหรือพัสดุตามที่ท่านสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ใดๆ
 • บุคคลภายนอกที่เราได้รับความยินยอมจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลของท่าน
 • ผู้ใช้บังคับกฎหมาย หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล
 • ผู้วิเคราะห์เว็บไซต์ เช่น Google
 • 6. วิธีที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ดีแคทลอนรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย

  • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
  • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไปหากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิดโดยดีแคทลอน กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

  รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่านดีแคทลอนแก่ผู้อื่น หากท่านได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่านและผลที่ตามมา หากท่านไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านของท่านได้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้แก่ดีแคทลอน ท่านอาจต้องยอมรับนิติกรรมใด ๆ ที่ทำลงในนามของท่าน ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ท่านควรที่จะติดต่อเราและเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน เราขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (Log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

 • เทคโนโลยีเสริมสำหรับการรักษาความปลอดภัย
 • นอกจากมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว เรายังใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ดีแคทลอนได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

  7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  ดีแคทลอนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลา หากเกิดกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์พร้อมวันที่กำกับไว้บนเว็บไซต์

  หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล ดีแคทลอนจะอีเมลไปแจ้งท่านโดยเร็วเพื่อขอความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลอีกครั้ง ในขณะเดียวกันท่านก็สามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ด้วยเช่นกัน

  8. สิทธิของท่าน

  สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่ดีคทลอนกำหนดขึ้น และในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์ โดยสิทธิของท่านมีดังต่อไปนี้

 • สิทธิขอถอนความยินยอม :
 • หากท่านได้ให้ความยินยอมให้ดีแคทลอนเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับดีแคทลอน เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

  ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้บริการต่างๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่านอันสอดคล้องกับความต้องการของท่าน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม

 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล :
 • ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของดีแคทลอน และขอให้ดีแคทลอนทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้ดีแคทลอนเปิดเผยว่าดีแคทลอนได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร ซึ่งดีแคทลอนจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการให้ท่านอย่างไม่ชักช้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอจากท่าน

 • สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล :
 • ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ดีแคทลอนได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ดีแคทลอนส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีแคทลอนส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ดีแคทลอนในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีแคทลอนจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อให้ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของดีแคทลอนได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับดีแคทลอน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของดีแคทลอน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด

 • สิทธิขอคัดค้าน :
 • ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของดีแคทลอน หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน ดีแคทลอนจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่ดีแคทลอนสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี

  นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย

 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล :
 • ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าดีแคทลอนหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล :
 • ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่ดีแคทลอนอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่ดีแคทลอนหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้ดีแคทลอนระงับการใช้แทน

 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล :
 • ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 • สิทธิร้องเรียน :
 • ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ดีแคทลอนอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากดีแคทลอนปฏิเสธ คำขอข้างต้น ดีแคทลอนจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

  9. ช่องทางการติดต่อ

  หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อดีแคทลอน ผ่านช่องทางดังนี้

 • เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล :
 • อีเมล dataprotection.th@decathlon.com  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  ปรับปรุงล่าสุด 15 พฤษภาคม 2563

  บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินทนนท์ สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ (“ดีแคทลอน”) เป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้าประเภทค้าปลีกเสื้อผ้ากีฬา และอุปกรณ์กีฬารวมถึงสินค้าอื่นๆชั้นนำของประเทศไทย ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของดีแคทลอน ดีแคทลอนเข้าใจดีว่าท่านต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  ดังนั้น ดีแคทลอนจึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของดีแคทลอนด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดีแคทลอนได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

  1. นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่ออะไร

  นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

  2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

  ดีแคทลอนอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านลงทะเบียน:
 • ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านลงทะเบียนไว้กับดีแคทลอน ในการติดต่อสอบถาม สร้างบัญชีผู้ใช้งาน สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ ให้ข้อเสนอแนะ หรือ คำติชมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ดีแคทลอนจัดขึ้น ซึ่งรวมถึงทางโซเชียลมีเดีย ฯลฯ ตัวอย่างข้อมูลส่วนตัวที่ท่านลงทะเบียนอาจหมายถึง ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่อีเมล เพศ ที่อยู่ เป็นต้น เราอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่ท่านได้แสดงความสนใจ

 • ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย:
 • กรณีที่ท่านติดต่อเราผ่านทางโซเชียลมีเดีย ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจครอบคลุมถึงข้อมูลโปรไฟล์ของท่านจากโซเชียลมีเดียที่ท่านใช้และอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ อาทิ รูปโปรไฟล์ ที่อยู่อีเมล รายชื่อเพื่อน ฯลฯ เมื่อท่านติดต่อหรือเข้าร่วมกับเราผ่านทางโซเชียลมีเดีย ท่านอนุญาตให้เราเข้าถึง เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียนี้ได้ตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • ข้อมูลจากการใช้งานของท่าน:
 • เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลจากการใช้งานของท่าน อาทิ รหัสของเครื่อง ที่อยู่ IP รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลบราวเซอร์ ภาษาที่เลือกใช้ วันเวลาและระยะเวลาที่เข้าใช้งาน ข้อมูลการซื้อสินค้า ความชื่นชอบและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของท่าน ได้แก่ งานอดิเรก กีฬาที่ชื่นชอบ เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อปรับปรุงและนำเสนอเว็บไซต์และข่าวสารต่างๆ ของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน (ยกเว้นท่านเลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารจากเรา) ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากผู้ใช้งานทุกคน ไม่ว่าจะมีบัญชีผู้ใช้หรือมีการกรอกข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม

  ดีแคทลอนอาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น หากท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลนั้น ในกรณีนี้จะรวมถึงข้อมูลที่มาจากแหล่งการค้าอื่นๆ เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ และ ตัวแทนจัดหาข้อมูลรวมถึงข้อมูลจากบุคคลอื่นใด

  3. การใช้ข้อมูลของท่าน

  การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ปัจจุบันจากหลายเหตุผล วัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง;

 • เพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ การจัดกิจกรรมแข่งขันชิงรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ที่จะรับข้อมูล
 • เพื่อตอบข้อเสนอแนะและข้อขัดข้องของท่าน
 • เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย
 • เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามความต้องการ รวมถึงการประเมินสถิติการเข้าเว็บไซต์ เช่น เวลาในการเยี่ยมชมร้านค้า ไม่ว่าท่านจะเคยเยี่ยมชมมาก่อนหรือไม่ รวมไปถึงสาขาที่ท่านเยี่ยมชม
 • เพื่อทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายขึ้น และปรับเว็บไซต์และสินค้าให้เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของท่าน
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราตามข้อมูลและผลสำรวจทางการตลาด
 • 4. ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลของท่าน

  ดีแคทลอนเก็บข้อมูลของท่านด้วยวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง เราจะเก็บข้อมูลของท่านจนกว่าจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นและจะไม่เก็บข้อมูลดังกล่าวหากบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว เว้นแต่เราจำเป็นที่จะต้องดำเนินการด้วยเหตุผลตามกฎหมาย อีกทั้งกรณีที่บัญชีของท่านไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลย ทางดีแคทลอนจะดำเนินการลบบัญชีดังกล่าวทิ้งหลังจากระยะเวลาดังกล่าวได้ล่วงเลยไปแล้ว 3 ปี นับแต่วันที่มีความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุด

  5. การถ่ายโอนข้อมูลของท่านให้น่วยงานต่างๆ

  โดยปกติ ดีแคทลอนจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ดีแคทลอนอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศดังต่อไปนี้

 • ตัวแทนสื่อโฆษณา การตลาด หรือการส่งเสริมการขายที่ช่วยเราเพิ่มและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขาย โดยจะเป็นบริษัทในเครือดีแคทลอน และพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ
 • บุคคลภายนอกที่มีหน้าที่ส่งสินค้าหรือให้บริการท่าน เช่น การจัดส่งสินค้าหรือพัสดุตามที่ท่านสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ใดๆ
 • บุคคลภายนอกที่เราได้รับความยินยอมจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลของท่าน
 • ผู้ใช้บังคับกฎหมาย หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล
 • ผู้วิเคราะห์เว็บไซต์ เช่น Google
 • 6. วิธีที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ดีแคทลอนรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย

  • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
  • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไปหากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิดโดยดีแคทลอน กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

  รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่านดีแคทลอนแก่ผู้อื่น หากท่านได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่านและผลที่ตามมา หากท่านไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านของท่านได้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้แก่ดีแคทลอน ท่านอาจต้องยอมรับนิติกรรมใด ๆ ที่ทำลงในนามของท่าน ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ท่านควรที่จะติดต่อเราและเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน เราขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (Log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

 • เทคโนโลยีเสริมสำหรับการรักษาความปลอดภัย
 • นอกจากมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว เรายังใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ดีแคทลอนได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

  7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  ดีแคทลอนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลา หากเกิดกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์พร้อมวันที่กำกับไว้บนเว็บไซต์

  หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล ดีแคทลอนจะอีเมลไปแจ้งท่านโดยเร็วเพื่อขอความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลอีกครั้ง ในขณะเดียวกันท่านก็สามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ด้วยเช่นกัน

  8. สิทธิของท่าน

  สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่ดีคทลอนกำหนดขึ้น และในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์ โดยสิทธิของท่านมีดังต่อไปนี้

 • สิทธิขอถอนความยินยอม :
 • หากท่านได้ให้ความยินยอมให้ดีแคทลอนเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับดีแคทลอน เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

  ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้บริการต่างๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่านอันสอดคล้องกับความต้องการของท่าน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม

 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล :
 • ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของดีแคทลอน และขอให้ดีแคทลอนทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้ดีแคทลอนเปิดเผยว่าดีแคทลอนได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร ซึ่งดีแคทลอนจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการให้ท่านอย่างไม่ชักช้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอจากท่าน

 • สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล :
 • ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ดีแคทลอนได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ดีแคทลอนส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีแคทลอนส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ดีแคทลอนในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีแคทลอนจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อให้ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของดีแคทลอนได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับดีแคทลอน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของดีแคทลอน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด

 • สิทธิขอคัดค้าน :
 • ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของดีแคทลอน หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน ดีแคทลอนจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่ดีแคทลอนสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี

  นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย

 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล :
 • ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าดีแคทลอนหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล :
 • ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่ดีแคทลอนอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่ดีแคทลอนหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้ดีแคทลอนระงับการใช้แทน

 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล :
 • ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 • สิทธิร้องเรียน :
 • ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ดีแคทลอนอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากดีแคทลอนปฏิเสธ คำขอข้างต้น ดีแคทลอนจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

  9. ช่องทางการติดต่อ

  หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อดีแคทลอน ผ่านช่องทางดังนี้

 • เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล :
 • อีเมล dataprotection.th@decathlon.com

  ตัวกรอง ตัวกรอง

  Sort ตัวกรอง
  ตัวกรอง กรอง ตัวกรอง