วางแผนการจัดหา

หน้าที่หลัก

คุณต้องรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของแบรนด์กีฬาที่คุณกำลังจัดการตั้งแต่ใบสั่งซื้อไปจนถึงการจัดส่ง

รายละเอียดของงาน
 • คุณเป็นผู้นำของแบรนด์กีฬาและรับสมัคร, ฝึกอบรมทีมซัพพลายและทีมขนส่งของคุณ
 • คุณตัดสินใจเลือกแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายการผลิตบริษัทดีแคทลอน ที่คิดต้นทุนรวมและทำตามแผนธุรกิจที่ชัดเจน
 • คุณคาดการณ์ประสิทธิภาพของการขายและเปลี่ยนเป็นการวางแผนความต้องการ เพื่อจัดการลำดับการสั่งซื้อกับทีมผลิตของดีแคทลอน (โดยใช้เครื่องมือ SAP)
 • คุณออกแบบ S&OP ในผลิตภัณฑ์หลักและสร้างจุดขายที่มีประสิทธิภาพเทียบกับระดับสต็อคในมี

คนที่เราอยากร่วมงาน
 • คุณเล่นกีฬาของแบรนที่คุณดูแล
 • คุณต้องการที่จะพัฒนาตัวอง และใช้ประสบการณ์ในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • คุณมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์หรือซัพพลายเชนและมีประสบการณ์ 3 ถึง 5 ปีในด้านซัพพลายเชนโดยเฉพาะใน บริษัท นานาชาติ
 • คุณชอบความท้าทายและมีวัฒนธรรมการแสดงความรู้สึกของความคิดริเริ่ม และความรับผิดชอบ
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
 • อาศัยอยู่ใน กทม. / บางนา - ตราด กม. 18

ทักษะที่ต้องการ
 • หลงไหลในกีฬาอย่างน้อย 1 กีฬา
 • ทักษะการคิดเชิงตรรกะที่ดีและทักษะความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะการแก้ปัญหาการจัดการ
 • การทำงานเป็นทีม
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับ

วางแผนการจัดหา

หน้าที่หลัก

คุณต้องรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของแบรนด์กีฬาที่คุณกำลังจัดการตั้งแต่ใบสั่งซื้อไปจนถึงการจัดส่ง

รายละเอียดของงาน
 • คุณเป็นผู้นำของแบรนด์กีฬาและรับสมัคร, ฝึกอบรมทีมซัพพลายและทีมขนส่งของคุณ
 • คุณตัดสินใจเลือกแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายการผลิตบริษัทดีแคทลอน ที่คิดต้นทุนรวมและทำตามแผนธุรกิจที่ชัดเจน
 • คุณคาดการณ์ประสิทธิภาพของการขายและเปลี่ยนเป็นการวางแผนความต้องการ เพื่อจัดการลำดับการสั่งซื้อกับทีมผลิตของดีแคทลอน (โดยใช้เครื่องมือ SAP)
 • คุณออกแบบ S&OP ในผลิตภัณฑ์หลักและสร้างจุดขายที่มีประสิทธิภาพเทียบกับระดับสต็อคในมี

คนที่เราอยากร่วมงาน
 • คุณเล่นกีฬาของแบรนที่คุณดูแล
 • คุณต้องการที่จะพัฒนาตัวอง และใช้ประสบการณ์ในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • คุณมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์หรือซัพพลายเชนและมีประสบการณ์ 3 ถึง 5 ปีในด้านซัพพลายเชนโดยเฉพาะใน บริษัท นานาชาติ
 • คุณชอบความท้าทายและมีวัฒนธรรมการแสดงความรู้สึกของความคิดริเริ่ม และความรับผิดชอบ
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
 • อาศัยอยู่ใน กทม. / บางนา - ตราด กม. 18

ทักษะที่ต้องการ
 • หลงไหลในกีฬาอย่างน้อย 1 กีฬา
 • ทักษะการคิดเชิงตรรกะที่ดีและทักษะความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะการแก้ปัญหาการจัดการ
 • การทำงานเป็นทีม
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับ

ตัวกรอง ตัวกรอง

Sort ตัวกรอง
ตัวกรอง กรอง ตัวกรอง