ทีมด้านการเงิน

หน้าที่หลัก

เป็นผู้นำทีมทางการเงินของดีแคทลอน สำหรับแต่ละหน่วยธุรกิจจัดการและจัดการการบัญชีของแต่ละสาขา (ควบคุมความสมบูรณ์ของอินเทอร์เฟซ และจัดการควบคุมการบัญชี) เราจัดให้มีโปรแกรมเพื่อช่วยคุณศึกษากระบวนการทั้งหมด

รายละเอียดของงาน
 • ควบคุมการปิดบัญชีทุก ๆ สิ้นเดือน รายงานและตรวจสอบประจำปีของร้านค้า
 • ดูแลค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ของร้านค้า
 • คุณจะทำงานในสโตร์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรธุรกิจในสาขานั้น ๆ เพื่อทราบปัญหาที่แท้จริงและลำดับความสำคัญของปัญหา
 • ทำงานใกล้ชิดกับสโตร์ลีดเดอร์เพื่อพัฒนากลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายทางด้านการเงิน

คนที่เราอยากร่วมงาน
 • สามารถรับผิดชอบและจัดการตนเองได้
 • บุคคลที่มาและมีเป้าหมาย
 • บุคคลที่มีความทะเยอทะยาน และเป็นผู้ผลักดันความพึงพอใจในงาน และส่งเสริมผลประโยชน์ของ บริษัท
 • เป็นคนที่กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และเติบโตมีทัศนคติที่ "สามารถทำได้" มุ่งมั่นสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นเลิศ ปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความเคารพ มุ่งเน้นผลลัพธ์และส่งมอบงานตามสัญญาด้วยจิตวิญญาณผู้ประกอบการ

ทักษะที่ต้องการ
 • หลงไหลในกีฬาอย่างน้อย 1 กีฬา
 • ทักษะการคิดเชิงตรรกะที่ดีและทักษะความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะการแก้ปัญหาการจัดการ
 • การทำงานเป็นทีม
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับ

ทีมด้านการเงิน

หน้าที่หลัก

เป็นผู้นำทีมทางการเงินของดีแคทลอน สำหรับแต่ละหน่วยธุรกิจจัดการและจัดการการบัญชีของแต่ละสาขา (ควบคุมความสมบูรณ์ของอินเทอร์เฟซ และจัดการควบคุมการบัญชี) เราจัดให้มีโปรแกรมเพื่อช่วยคุณศึกษากระบวนการทั้งหมด

รายละเอียดของงาน
 • ควบคุมการปิดบัญชีทุก ๆ สิ้นเดือน รายงานและตรวจสอบประจำปีของร้านค้า
 • ดูแลค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ของร้านค้า
 • คุณจะทำงานในสโตร์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรธุรกิจในสาขานั้น ๆ เพื่อทราบปัญหาที่แท้จริงและลำดับความสำคัญของปัญหา
 • ทำงานใกล้ชิดกับสโตร์ลีดเดอร์เพื่อพัฒนากลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายทางด้านการเงิน

คนที่เราอยากร่วมงาน
 • สามารถรับผิดชอบและจัดการตนเองได้
 • บุคคลที่มาและมีเป้าหมาย
 • บุคคลที่มีความทะเยอทะยาน และเป็นผู้ผลักดันความพึงพอใจในงาน และส่งเสริมผลประโยชน์ของ บริษัท
 • เป็นคนที่กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และเติบโตมีทัศนคติที่ "สามารถทำได้" มุ่งมั่นสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นเลิศ ปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความเคารพ มุ่งเน้นผลลัพธ์และส่งมอบงานตามสัญญาด้วยจิตวิญญาณผู้ประกอบการ

ทักษะที่ต้องการ
 • หลงไหลในกีฬาอย่างน้อย 1 กีฬา
 • ทักษะการคิดเชิงตรรกะที่ดีและทักษะความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะการแก้ปัญหาการจัดการ
 • การทำงานเป็นทีม
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับ
We don't have any position available for now in Finance.

ตัวกรอง ตัวกรอง

Sort ตัวกรอง
ตัวกรอง กรอง ตัวกรอง