CANAVERAL

กระดานปาเป้าอิเล็กทรอนิกส์รุ่น ED110

Reference: 8295138


650 THB

4.5/5

4Home Deliveryซื้อครบ 1,500 บาท ส่งฟรีถึงบ้าน
Returnsส่งคืนง่ายภายใน 90 วัน
DELIVERY & SERVICES

Currently showing the delivery options for zipcode


MADE FOR

ออกแบบสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นปาเป้าที่ต้องการกระดานปาเป้าอิเล็กทรอนิกส์แบบอินเตอร์แอคทีฟที่ใช้ง่าย
หากต้องการกระดานปาเป้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถติดตามผลแต้มคะแนนได้ กระดานปาเป้ารุ่น ED 110 ช่วยคุณได้ มาพร้อมระบบ 20 เกมซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายในการเล่น