นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด 31 พฤษภาคม 2565

บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินทนนท์ สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ (“ดีแคทลอน”) เป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้าประเภทค้าปลีกเสื้อผ้ากีฬา และอุปกรณ์กีฬารวมถึงสินค้าอื่นๆชั้นนำของประเทศไทย ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของดีแคทลอน ดีแคทลอนเข้าใจดีว่าท่านต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ดังนั้น ดีแคทลอนจึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของดีแคทลอนด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดีแคทลอนได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย