นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ข้อมูลตามกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และ/หรือการดำเนินธุรกิจของ บริษัท อินทนนท์ สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด, บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทในเครือ (เรียกรวมกันและเรียกแยกกันว่า ดีแคทลอน” “พวกเรา” “ของพวกเรา” “เรา”) สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ contact.th@decathlon.com โทรศัพท์ (+66) 99 098 3999
โดยการเยี่ยมชมและใช้งานหน้าเว็บไซต์ใดๆที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือ มีลิงค์นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรากฎอยู่ ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว เราแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดก่อนจะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลแก่เรา ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ เกี่ยวกับบุคคลซื้อสามารถบ่งชี้จากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลอื่นที่ดีแคทลอนมีหรือสามารถเข้าถึงได้ ข้อมูลดังกล่าวอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนตัว”)
หากคุณต้องการยกเลิกนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือ แก้ไข หรือ ลบส่วนส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของดีแคทลอน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 5
 

2. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าเท่านั้น โดยที่การจัดเก็บนี้อาจเกิดขึ้นในระหว่าง หรือ ก่อนที่ลูกค้าดำเนินการตามตัวอย่างต่อไปนี้:
(1)ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
(2)สร้างบัญชีดีแคทลอนบนเว็บไซต์
(3)สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์
(4)ให้ข้อเสนอแนะ หรือ คำติชมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์
(5)เข้าร่วมในสื่อโซเชียลมิเดีย (Social Media) เช่น การเข้าร่วมผ่านเฟซบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook page) และ/หรือ
(6)เข้าร่วมในกิจกรรมการตลาดต่างๆที่จัดขึ้นโดยดีแคทลอน

นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้แก่ดีแคทลอน ข้อมูลดังกล่าวที่เกี่ยวกับคุณนั้นไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกจัดเก็บได้ ดีแคทลอนอาจจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และบริการออนไลน์อื่นๆ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูล อันได้แก่ ไอพี แอดเดรส หรือ ประวัติการใช้อินเตอร์เน็ต บราวเซอร์, ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์, ข้อมูลการซื้อสินค้า, ความชื่นชอบ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า หรือ ความชื่นชอบ อันได้แก่ งานอดิเรก, ความสนใจ รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ดีแคทลอนอาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งอื่น หากคุณได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลนั้น ในกรณีนี้จะรวมถึงข้อมูลที่มาจากแหล่งการค้าอื่นๆ เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ และ ตัวแทนจัดหาข้อมูลรวมถึง ข้อมูลจากบุคคลอื่นใด

3. ข้อกำหนดการใช้โปรแกรมคุกกี้

ดีแคทลอนอาจใช้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล เช่น คุกกี้ บนหน้าเว็บไซต์ เพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเมื่อใช้บริการเว็บไซต์ และเพื่อช่วยวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และวัดประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขาย

โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็ปไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

เว็บไซต์ของเราอาจยินยอมให้บุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการเชิงวิเคราะห์ หรือ หุ้นส่วนทางธุรกิจ ดาวน์โหลดโปรแกรมคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของคุณ บุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ อาจใช้โปรแกรมคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆในการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกิจกรรมออนไลน์ขณะที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ ดีแคทลอนไม่สามารถเข้าถึง ควบคุม โปรแกรมคุกกี้ดังกล่าว หรือ โปรแกรมอื่นๆที่บุคคลภายนอกใช้ และวิธีปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ไม่รวมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

4.1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ดีแคทลอนรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าและพนักงานปัจจุบันจากหลายเหตุผล วัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง;
(1)การพัฒนาสินค้าและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ
(2)วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย
(3)ปรับแต่งเว็บไซต์ตามความต้องการ รวมถึงการประเมินสถิติการเข้าเว็บไซต์ เช่น เวลาในการเยี่ยมชมร้านค้า ไม่ว่าคุณจะเคยเยี่ยมชมมาก่อนหรือไม่ รวมไปถึงสาขาที่คุณเยี่ยมชม
(4)ทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้งานขึ้น และปรับเว็บไซต์และสินค้าให้เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของคุณ
(5)ทำการตลาดและสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยดีแคทลอน
(6)ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณและจัดการบัญชีดีแคทลอนของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินค้าและบริการของเรา
(7)ส่งข้อมูลสินค้า หรือ ตัวอย่างสินค้าตามที่คุณร้องขอ
(8)ตอบข้อเสนอแนะและข้อขัดข้องของคุณ
(9)พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราตามข้อมูลและผลสำรวจทางการตลาด
(10)ให้ข้อมูลหรือประวัติใดๆของคุณที่เกี่ยวข้องกับดีแคทลอน
(11)แนะนำสินค้าและบริการ ที่เราเห็นว่าคุณอาจมีความสนใจ หรือ
(12)เพื่อเสนอให้คุณเข้าร่วมในการแข่งกันและรายการส่งเสริมการขาย

ในกรณีที่ดีแคทลอนเก็บข้อมูลของคุณด้วยวัตถุประสงค์พิใดวัตถุประสงค์หนึ่ง เราจะเก็บข้อมูลของคุณจนกว่าจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นและจะไม่เก็บข้อมูลดังกล่าวหากบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว เว้นแต่เราจำเป็นที่จะต้องดำเนินการด้วยเหตุผลตามกฎหมาย

4.2. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โดยปกติ ดีแคทลอนจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอกดีแคทลอนกรุ๊ป คุณสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับดีแคทลอนกรุ๊ปเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง www.decathlon.com และทางนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนตัวตามลิงค์ต่อไปนี้ http://corporate.decathlon.com/en/personal-data/

อย่างไรก็ตาม ดีแคทลอนอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่เป็น
(1)ตัวแทนสื่อโฆษณา การตลาด หรือการส่งเสริมการขายที่ช่วยเราเพิ่และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขาย;
(2)บุคคลภายนอกที่มีหน้าที่ส่งสินค้าหรือให้บริการคุณ เช่น การจัดส่งสินค้าหรือพัสดุตามที่คุณสั่งซื้อจากเว็บไซต์
(3)ผู้ใช้บังคับกฎหมาย หรือหน่วยงานราชการที่อำนาจร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล;
(4)บุคคลภายนอกที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้แก่คุณ เฉพาะในกรณีที่คุณให้ความยินยอม;
(5)บุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการ เช่น บริการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล; หรือ
(6)ผู้วิเคราะห์เว็บไซต์ เช่น Google

ดีแคทลอนอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเหตุผลดังต่อไปนี้
(1)ตามเงื่อนไขในหัวข้อ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณprovided under ‘using your personal data’;
(2)ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของคุณ;
(3)เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ไม่ว่าจะด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์;
(4)เพื่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ของเว็บไซต์;
(5)เพื่อการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการกระทำผิดกฎหมาย;
(6)เพื่อทำให้เป็นไปตามคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎมหายอื่นภายในเขตอำนาจศาลที่เราดำเนินงานอยู่

ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สัญญาที่มีกับดีแคทลอน เราจะบังคับให้บุคคลภายนอกดังกล่าวกระทำการโดยระมัดระวังและโดยสุจริตในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

5. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการยกเลิก

คุณมีสิทธิที่จะเข้าถึง เปลี่ยนแปลง และ ลบข้อมูลส่วนบุคคล ที่ให้ไว้กับดีแคทลอน คุณสามารถทำได้โดยการ “ติดต่อเรา” และ อาจเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือ ลบ ข้อมูลบางส่วนของคุณโดยการไปที่ “บัญชีของฉัน” นอกจากนี้ คุณอาจปฏิเสธการรับอีเมล์จากดีแคทลอน โดยการคลิก “ยกเลิกการแจ้งเตือน” ในอีเมล์ใดๆที่คุณได้รับจากดีแคทลอน

หากคุณไม่ต้องการที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบริษัทในเครือ หุ้นส่วนธุรกิจ หรือ บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับดีแคทลอน คุณสามารถเลือกข้อมูลนั้นๆ ออกโดยการส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก “ติดต่อเรา”

6. ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

ดีแคทลอนรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย

  • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
  • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไปหากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิดโดยดีแคทลอน กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่านดีแคทลอนแก่ผู้อื่น หากท่านได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่านและผลที่ตามมา หากท่านไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านของท่านได้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้แก่ดีแคทลอน ท่านอาจต้องยอมรับนิติกรรมใด ๆ ที่ทำลงในนามของท่าน ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ท่านควรที่จะติดต่อเราและเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน เราขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (Log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

7. สิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

ดีแคทลอนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลา กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์พร้อวันที่กำกับไว้ในเว็บไซต์ เราแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้น
การเข้าใช้เว็บไซต์และยอมรับในการบริการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

8. สิทธิของดีแคทลอน

ท่านรับทราบและตกลงว่า ดีแคทลอนมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากดีแคทลอนมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อดีแคทลอน และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ ดีแคทลอน ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

ตัวกรอง ตัวกรอง

Sort ตัวกรอง
ตัวกรอง กรอง ตัวกรอง