เรียน ลูกค้าดีแคทลอน

หากท่านซื้อสินค้า ROCKY SCREWGATE CARABINER

สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าดังกล่าวไประหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ดังนี้ ดีแคทลอนจึงขอเรียกคืนสินค้า ROCKY SCREWGATE CARABINER

Brand: SIMOND
Product references : 1760147 and 1759997

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ขอความร่วมมือลูกค้าผู้ใช้งานสินค้าดังกล่าวทุกท่าน หยุดใช้งานและตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าอีกครั้งก่อนการใช้งาน


เนื่องด้วยดีแคทลอนให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้สินค้ารวมไปถึงคุณ ภาพของสินค้า ดังนี้ ทีมงาน SIMOND ตรวจพบว่ามีการประกอบชิ้นส่วน Screwgate (ส่วนสีดำตามภาพด้านล่าง) ใน Carabiner ผิดพลาดในสินค้า ROCKY SCREWGATE CARABINER บางชิ้น ซึ่งส่งผลให้อาจเกิดกรณีการปลดล็อดเองระหว่างการใช้งาน
สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าดังกล่าวไประหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ลูกค้าสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ในการใช้งานสินค้าดังกล่าวเบื้องต้นด้วยตนเอ ง ดังต่อไปนี้

1 / วาง carabiner ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ตามภาพข้อ 1

2 / ตรวจสอบตำแหน่งของ Screwgate:

หากส่วนบนมีช่องว่างตามภา พที่ 2 (ด้านบน) Carabinerหากสินค้า ROCKY SCREWGATE CARABINER
ที่ท่านใช้อยู่เกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น หรือ
ลูกค้ามีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพั
นธ์ของดีแคทลอนที่ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 18:00 น. ทุกวัน ได้ที่เบอร์โทร 087 661 0758 หรืออีเมล์ worakan.chotworaset@decathlon.com
ทีมงานดีแคทลอนขอขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าของเราและขออภัยในความไม่
สะดวกมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการแบรนด์ SIMOND ZA Les Trabets 74 310 LES HOUCHES France

Domyos Strap Training รุ่น DST 100

ดีแคทลอนขอขอบคุณที่ให้เลือกใช้ Domyos Strap Training รุ่น DST 100 เนื่องด้วยดีแคทลอนให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่อง
ความปลอดภัยของผู้ใช้สินค้ารวมไปถึงคุณภาพของสินค้า ดังนี้ทีมงาน CROSS TRAINING/ BODY BUILDING ตรวจพบว่าชิ้นส่วนห่วง
คล้องของสินค้า Domyos Strap Training รุ่น DST 100 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยที่ดีแคทลอนกำหนดไว้ในบางกรณีซึ่ง
อาจเกิดขึ้นได้ยากมาก ห่วงคล้องดังกล่าวอาจแตกร้าวได้ และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ดังนี้ ดีแคทลอนจึงขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านที่ซื้อสินค้า DST 100 DOMYOS (รหัสสินค้า 8360619) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559
ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 หยุดใช้งานสินค้าดังกล่าวชั่วคราวและเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
คุณภาพของชิ้นส่วนดังกล่าว
1. แก้ไขความบกพร่องด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนที่แสดงในวีดีโอคลิปนี้
https://www.youtube.com/watch?v=tdpunoADaD8 หรือ
2. นำสินค้ามาเปลี่ยนที่ร้านดีแคทลอนทุกสาขา https://www.youtube.com/watch?v=Y2A9faSZnr8 หรือ
3. นำสินค้ามาคืนและขอรับเงินคืนที่ร้านดีแคทลอนได้ทุกสาขา


หากลูกค้ามีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของดีแคทลอนที่ระหว่างเวลา 9:00 น.
ถึง 18:00 น. ทุกวัน ได้ที่เบอร์โทร 087 661 0758 หรืออีเมล์ worakan.chotworaset@decathlon.com
ทีมงานดีแคทลอนขอขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าของเราและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ

March BLOCH
Leader DOMYOS Cross Training /
Bodybuilding Pavé Stratégique
1 Allée des Olympiades 59700 Marcq
en Baroeul
Sort Filter
ตัวกรอง Filter0
Filter
ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด Filter 0
CLOSE
APPLY