การเตรียมตัว - การฟื้นฟู

อุปกรณ์นวด

ดีแคทอลนออกแบบอุปกรณ์สำหรับช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ภายใต้แบรนด์ แอปโทเนีย โดยเฉพาะภายหลังการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมแข่งขัน เช่น ไม้นวด ลูกบอลนวด โฟมโรลเลอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์นวดอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถผ่อนแรงหนักเบาได้ตามต้องการ

ตัวกรอง ตัวกรอง

+2 More
Sort ตัวกรอง
ตัวกรอง กรอง ตัวกรอง