ตัวเบ็ด, สายสลิง

4 สินค้า สำหรับ ตัวเบ็ด, สายสลิง