โยคะ

การฝึก "โยคะ" เป็นกิจกรรมที่รวมร่างกายและจิตใจผ่านลำดับของโพสท่าและการหายใจ เหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิ ต้องมีกายสงบแน่วแน่ และลมหายใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในร่างกายเรา เมื่อเรามีกายที่สมดุล มีจิตที่สงบนิ่งมั่นคง ก็จะช่วยยกระดับจิตให้สูงขึ้นเต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ การฝึกโยคะนั้นเราจึงต้องมีสติกับกายที่รู้อยู่ตลอดเวลา จึงเกิดสมาธิผสานกับลมหายใจเข้าออกก่อให้เกิดเป็นสมาธิ เมื่อทำต่อไปเรื่อยๆ จะเกิดเป็นความสมดุลในร่างกาย ช่วยพัฒนาจิตใจเราให้สูงขึ้น และควบคุมจิตใจตัวเราเองได้ ลองฝึกโยคะกันดูแล้วคุณจะมีสุขภาพกายใจที่ดีไปพร้อมกับเรา

ตัวกรอง ตัวกรอง

+2 More
Sort ตัวกรอง
ตัวกรอง กรอง ตัวกรอง