ครอสเทรนนิ่ง

ครอสเทรนนิ่ง คือการออกกำลังกายแบบผสมผสาน โดยนอกจากกีฬาที่เล่นเป็นหลักแล้ว อาจจะมีการสลับไปออกกำลังกายแบบอื่น ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนได้อย่างเต็มที่และลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บได้

ตัวอย่างเช่น เช่น ผู้ที่เวทเทรนนิ่งเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นหลัก อาจจะสลับวันมาออกกำลังกายแบบแอโรบิคเพื่อให้ปอดและหัวใจแข็งแรง หรือ สำหรับนักวิ่ง อาจจะมีการสลับมาปั่นจักรยานเพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดอื่นๆ และเพิ่มความทนทานด้วย เป็นต้น

ตัวกรอง

+2 More
Sort Filter
Filter กรอง Filter