ผ้าเช็ดตัว, ปอนโชและผ้าถุง

2 สินค้า สำหรับ ผ้าเช็ดตัว, ปอนโชและผ้าถุง