อุปกรณ์เรียนรู้การว่ายน้ำ

โฟมว่ายน้ำ เสื้อและเข็มขัดฝึกว่ายน้ำ

เด็กๆสามารถลงน้ำได้อย่างมั่นใจด้วยอุปกรณ์ลอยตัวและเริ่มเรียนรู้การว่ายน้ำได้อย่างถูกต้อง

เสื้อชูชีพและเข็มขัดว่ายน้ำส่วมใส่ง่าย สามารถขยับแขนได้อย่างสบายและคล่องตัว ไม่ว่าจะวลอนตัวแนวตั้งหรือฝึกว่ายน้ำแนวนอน ชุดชูชีพช่วยพยุงตัวน้องๆในท่าว่ายน้ำที่ถูกต้องโดยลอยใกล้ผิวน้ำ เผื่อมั่นใจและมีสมาธิกับท่าว่ายน้ำ ยังสามารถนำโฟมว่ายน้ำมาใช้คู่กับเสื้อชูชีพหรือเข็มขัดว่ายน้ำ เพื่อปรับท่าว่ายน้ำเป็นแนวตรงขนานกับน้ำและเตะขาได้ตรง เมื่อมั่นใจและพร้อม สามารถถอดเสื้อชูชีพหรือเข็มขัด และว่ายน้ำด้วยโฟมว่ายน้ำ จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะฝึกกลั้นหายใจในน้ำและดำน้ำ

ตัวกรอง ตัวกรอง

+2 More
Sort ตัวกรอง
ตัวกรอง กรอง ตัวกรอง