อุปกรณ์ฝึกซ้อมการว่ายน้ำ

มือพาย

มือพายว่ายน้ำ ช่วยฝึกแรงกล้ามเนื้อแขน ไหล่ และจัดท่าว่ายน้ำของคุณให้อยู่ในองศาที่สามารถว่ายได้เร็วที่สุด ช่วยถ่วงน้ำในขณะฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวสำหรับก่อนแข่งขัน หรือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อดูแลสุขภาพ

ตัวกรอง ตัวกรอง

+2 More
Sort ตัวกรอง
ตัวกรอง กรอง ตัวกรอง