ฟลอร์บอล

ไม้ฟลอร์บอล, ลูกและกระเป๋าสำหรับไม้

ดีแคทลอนมีไม้ฟลอร์บอลสำหรับผู้ใหญ่ และลูกฟลอร์บอลหลากหลายสีสันให้เลือกซื้อ เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนให้ลูกฟลอร์บอลโดดเด่นจากสีของพื้นสนาม เนื่องจากลูกฟลอร์บอลมีขนาดเล็ก การมีสีที่ตัดกับสีพื้นสนามจะช่วยให้การเล่นฟลอร์บอลมีคุณภาพและสนุกสนาน ไม่ติดขัด โดยกระบวนการผลิตอุปกรณ์ฟลอร์บอลของ OROKS ได้ยึดตามมาตรฐานของ International Floorball Federation (IFF) เพื่อให้ผู้เล่นได้ใช้อุปกรณ์อย่างมั่นใจ

ตัวกรอง ตัวกรอง

+2 More
Sort ตัวกรอง
ตัวกรอง กรอง ตัวกรอง