ธนู

ธนูแบบพลาสติก

คันธนู

 ธนู Recurve มีความยาวหลายขนาดนะครับ ซึ่งการเลือกความยาวที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับความยาวแขนของผู้ยิงครับ แต่เนื่องจากโดยปกติคนส่วนใหญ่คงไม่เคยวัดและไม่เคยรู้ความยาวแขนของตัวเอง ดังนั้นการเลือกแบบคร่าวๆจะใช้ความสูงเป็นเกณฑ์ครับ ความยาวของธนูโดยทั่วไปจะมีขนาด 54,66,68 และ 70 นิ้วครับ ขนาด 54 นิ้ว เป็นธนูสำหรับเด็กเล็กครับ ส่วนขนาด 66,68 และ 70 นิ้ว จะเป็นขนาดของผู้ใหญ่

           เกณฑ์คร่าวสำหรับการเลือกความยาวคันธนูโดยดูจากความสูงจะเป็นประมาณนี้ครับ  ย้ำว่าเป็นการประมาณนะครับ ไม่ใช่หลักเกณฑ์ตายตัว เพราะบางคนตัวไม่สูงแต่แขนยาว หรือแขนสั้นแต่ตัวสูงก็มีเหมือนกัน

    54 นิ้ว : น้อยกว่า 140 ซม

    66 นิ้ว : 150-165 ซม.

    68 นิ้ว : 165-180 ซม.

    70 นิ้ว : มากกว่า 180 ซม.

           สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเราเลือกใช้ความยาวคันไม่เหมาะสมก็คือหากใช้ธนูที่ยาวเกินไป คันธนูจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับ โดยจะทำให้แรงส่งลูกธนูน้อยกว่าที่ควร ความเร็วลูกธนูน้อยลง ในขณะที่ถ้าเราใช้ธนูที่สั้นเกินไป เวลาที่เราดึงสายธนูนั้นจะทำให้ limb หรือปีกธนูโค้งมากกว่าที่ควร ส่งผลให้มีอายุการใช้งานของ limb สั้นลง

            ความยาวของคันธนูขึ้นอยู่กับความยาวของ riser และ limb โดยแต่ละรุ่นก็จะมีหลายขนาดให้เราเลือกได้ครับทั้งนี้ ให้คนที่มีความรู้ช่วยเลือกให้ก็จะดีกว่าครับ

ลูกธนู

ลูกธนูในแบบปกติจะมีโครงสร้างแบบมีหัวลูกธนูอยู่ที่ปลายด้านหน้า และที่ส่วนหางจะมีขนนก ไว้เพื่อรักษาให้ลูกธนูเดินทางแบบโพรเจกไทล์นูนั้นมีความยาวที่แตกต่างกันมาก

เป้าซ้อมยิงธนู

ระดับความสูงของเป้าที่เราตั้ง ตามมาตรฐานการแข่งขันกึ่งกลางเป้าจะอยู่สูงจากพื้น 130 ซม แต่สำหรับตั้งยิงที่บ้าน ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ โดยเวลาวางเป้าธนูก็อาจจะวางบนขาตั้งเป้าธนู หรือวางบนโต๊ะก็ได้ แต่ต้องมัดให้ดีอย่าให้ไปล้มได้ อย่าวางเป้าธนูพิงไว้กับกับกำแพง ต้องมีระยะด้านหลังเป้าอย่างน้อย 50 ซม

ตัวกรอง ตัวกรอง

+2 More
Sort ตัวกรอง
ตัวกรอง กรอง ตัวกรอง