อุปกรณ์วิ่งเทรล

อุปกรณ์โอเรียนเทียริง

Orienteering เป็นกลุ่มของกีฬาที่ต้องใช้ทักษะการนำทางโดยใช้แผนที่และเข็มทิศเพื่อนำทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในภูมิประเทศที่หลากหลายและมักไม่คุ้นเคยขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว กีฬา Orienteering ผสมผสานการนำทางกับวิธีการเดินทางที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากวิธีการเดินทางแบบกำหนดอุปกรณ์และยุทธวิธีที่จึงจำเป็นต่อกีฬานี้ ซึ่งแต่ละการแข่งจึงจำเป็นต้องมีกฎเฉพาะสำหรับการแข่งขันและแนวทางในการจัดกิจกรรมและการออกแบบการแข่งขัน | ดีแคทลอน ประเทศไทย

ตัวกรอง

+2 More
Sort Filter
Filter กรอง Filter