สควอช

กริป และ แว่นตา สควอช

เมื่อเล่นกีฬาไปซํกระยะและที่พันด้ามของคุณเริ่มเก้าแล้ว และการเปลีย่นที่พันด้ามใหม่จะช่วยให้คุณเล่นสควอชได้อย่างมั่นใจและสบายขึ้น ปกติแล้วกริปที่แถมมากับไม้นั้นจะหลวมหรือพังได้ง่าย เพราะงั้นมันจึงเป็นการดีที่เราจะเปลี่ยนมันใหม่ หรือเพิ่มชั้นของที่พันด้ามเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง 

และเมื่อคุณเล่นสควอช คุณอาจจะมองหาอุปกรณ์ ป้องกันสายตาซึ่งสามารถป้องกัน ดวงตาคุณจากลูกระหว่างการเล่นได้

ตัวกรอง

+2 More
Sort Filter
Filter กรอง Filter