อุปกรณ์ป้องกันวอลเลย์บอล

สนับเข่าและอุปกรณ์ป้องกัน

สนับเข่าและอุปกรณ์ป้องกัน มีความจำเป็นอย่างมากเนื่องจากต้องใช้ร่างกายในการเล่นกีฬานี้ การที่มีอุปกรณ์ป้องกัน จะช่วยให้เรามีความมั่นใจที่จะใช้ร่ายกายในการเล่นได้เต็มที่โดยที่ไม่รู้สึกกลัวเจ็บ  สนับเข่าเป็นสิ่งที่ช่วยในการกระเเทกกับพื้น ทำให้เล่นหรือแข่งขันได้อย่างเต็มที่

ตัวกรอง ตัวกรอง

+2 More
Sort ตัวกรอง
ตัวกรอง กรอง ตัวกรอง