ยูโด

ยูโดเป็นอีกหนึ่งศิลปะการป้องกันตัวที่ถือกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น เป็นกีฬาที่มีการดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขมาจากอดีตให้ทันสมัย ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและมีการฝึกหัดเล่นกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ยูโดเป็นรูปแบบของการป้องกันตัวอย่างหนึ่ง ที่นอกจากจะเป็นการฝึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วยังสามารถใช้เป็นการบริหารร่างกายเพื่อให้ เกิดความแข็งแรง ฝึกสมาธิให้มั่นคง ที่ดีแคทลอนประเทศไทย เรามีอุปกรณ์และชุดสำหรับทุกระดับนักกีฬา ที่พร้อมจะให้คุณมั่นใจกับคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับราคาสินค้าของเรา

ตัวกรอง ตัวกรอง

+2 More
Sort ตัวกรอง
ตัวกรอง กรอง ตัวกรอง