OUR RANGE

เพาะกาย

เครื่องออกกำลังกาย เพาะกายถุงมือฟิจเนส เพาะกายชุดดัมเบล์สำหรับเพาะกาย

Weight training & Endurance sports
การออกกำลังแบบ Weight training มีส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ที่ฝึกร่างกายแบบ Endurance sports ซึ่งช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ตลอดจนพัฒนากล้ามเนื้อ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องทำควบคู่กันอย่างสม่ำเสมอ แม้บางครั้งเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยง และเลือกที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว กล่าวคือ ผู้ที่ออกกำลังกายประเภท Weight training จำเป็นที่จะต้องทำการ Cardio อย่างสม่ำเสมอด้วย เพราะการฝึก Weight training เพียงอย่างเดียว อาจส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น ทำให้รู้สึกเหนื่อยง่าย น้ำหนักขึ้น เป็นต้น

การออกกำลังกายประเภท Weight training เป็นตัวช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดความอดทนต่อผู้ฝึก หรือตัวนักกีฬา ไม่ว่าจะเป็นนักปั่น หรือนักวิ่ง ไม่ใช่เพื่อการเพิ่มน้ำหนัก แต่เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพต่อระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ตลอดจนการก้าวย่าง แต่ละก้าวให้ดียิ่งขึ้น มั่นคงมากขึ้น ในส่วนของนักปั่นเองก็ต้องออกกำลังแบบ Weight training ควบคู่เพื่อให้เกิดความแข็งแรงของขา และเพื่อการปั่นที่ดี อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการทำเวลาให้ดีขึ้นทุกครั้ง

Sort Filter
ตัวกรอง Filter0
Filter
ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด Filter 0
CLOSE
APPLY