อุปกรณ์ฝึกซ้อมการว่ายน้ำ

รองเท้าแตะ

รอ้งเท้าแตะของเราส่วมถอดง่าย สบายเท้าเมื่อเดินข้างสระว่ายน้ำ มีรูตรงส้นเพื่อระบายน้ำออกเมื่อคุณขึ้นมาจากสระ และสามารถใช้ขญะอ่าบน้ำได้ พื้นรองเท้ามีลายเพื่อกันลื่นในที่เปียก 

ตัวกรอง ตัวกรอง

+2 More
Sort ตัวกรอง
ตัวกรอง กรอง ตัวกรอง