ยิมบอล บอลพิลาทิส

ลูกบอลสำหรับเล่นพิลาทิส หรือใช้ประกอบท่าทางการออกกำลังกายได้อย่างหลากหลาย มีไซส์ให้เลือกตามความเหมาะสมกับความสูงและน้ำหนักของผู้ใช้งาน การใช้ลูกบอลนั้นจะช่วยให้เราได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อในการทรงตัว ทำให้กล้ามเนื้อแกนกลางและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเเข็งเเรงและกระชับยิ่งขึ้น

ตัวกรอง ตัวกรอง

+2 More
Sort ตัวกรอง
ตัวกรอง กรอง ตัวกรอง