แส้ขี่ม้า

แส้มีหน้าที่อะไรในการขี่ม้า

แส้ขี่ม้าเป็นหนึ่งในวิธีที่ผู้ขี่จะควบคุมม้า เพียงสะบัดข้อมือเพื่อกระตุ้นม้าและเพื่อการควบคุมที่เหมาะสม ผู้ขี่มักจะใช้อุปกรณ์ที่ผลิตจากหนังเพื่อเป็นการไม่คุกคามหรือสร้างอันตรายแก่ม้า ดีแคทลอนจำหน่ายแส้ขนาดสั้น แส้สำหรับขี่ สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก แต่อย่าลืมสิ่งสำคัญคือการใช้การสื่อสารในทุก ๆ ทาง (เสียง, มือ และขา) เพื่อควบคุมม้า
ตัวอย่างที่ดีคือการใช้สเปอร์อย่างอ่อนโยน

Sort Filter
ตัวกรอง Filter0
Filter
ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด Filter 0
CLOSE
APPLY