ไม้ประกอบ, แผ่นยาง

2 สินค้า สำหรับ ไม้ประกอบ, แผ่นยาง