ขลุมจูง, ห่วงเชือกจูง

4 สินค้า สำหรับ ขลุมจูง, ห่วงเชือกจูง